Home > Events > Изпити > Септемврийска поправителна сесия за учениците от VIII, IX, X, XI, I и II пар. курс
29 август, 2023
11:30

Поправителна септемврийска сесия
2023

Четвъртък, 7.09:
9:00 Църковнославянски език (редовен курс)
10:00 Източноцърковно пеене/ Хорово пеене (п. курс)
10:00 Химия
11:00 Биология
11:00 Догматика
12:00 Производствена практика
13:00 Източноцърковно пеене (К. Фотопулос)

Петък, 8.08:
11:00 География
12:00 Английски език
12:00 Св. Писание на Новия Завет
13:00 История и цивилизация
13:00 Литургика
13:00 Агиология
14:00 ОЦИ (п. курс)

Събота, 9.09:
10:00 Латински език/ Библейски гръцки език
10:00 Катехизис и богослужение
10:00 ОЦИ (редовен курс)
10:00 Омилетика
11:00 Църковно право
11:00 Нравствено богословие

Понеделник, 11.09:
9:00 БЕЛ
10:00 Математика
10:00 Апологетика
11:00 Св. Писание на Ст. Завет
11:00 Църковнославянски език (парл.курс)

Вторник, 12.09:
10:00 Източноцърковно пеене (о. Кирил)