Home > Events > Педагогически съвет на 11.09.2019 г. от 11:00 ч.
07 септември, 2019
0:00

Уважеми колеги,

На 11.09.2019 г. от 11:00 часа ще се проведе заседание на Педагогическия съвет.