Home > Events > Педагогически съвет на 09.10.2019 г. от 14:30 ч.
01 октомври, 2019
0:00

Уважеми колеги,

На 09.10.2019 г. от 14:30 часа ще се проведе заседание на Педагогическия съвет.