Home > Events > РОДИТЕЛСКА СРЕЩА > РОДИТЕЛСКА СРЕЩА на VIII, IX, X, XI и XII клас – 10 ноември 2019 г. от 14:00 ч.
28 октомври, 2019
0:00

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 10 ноември 2019 г. за родителите на VIII, IX, X, XI и XII кл.  класове

Ръководството на Семинарията призовава всеки родител, който няма възможност да дойде или да уведоми класния ръководител и да избере ден и час за среща с него.