Дарения


”И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден”

(Лука 6:36)

Дарения

Обръщаме се с призив към всички, които искат да подпомогнат Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски” чрез дарение могат да направят това за следните неща:

  • Ремонт и поддръжка на семинарските сгради
  • Подобряване на материалната база в пансиона на учениците
  • Духовно-просветната и издателска дейност на семинарията
  • Поддържане благолепния вид на храма
  • Социално-милосърдна дейност

Всеки, който желае може да даде своя принос според възможностите си на следната банкова сметка:

Разплащателна сметка за дарения на ХРАМ „СВ. ЙОАН РИЛСКИ“

IBAN: BG95UNCR70001522996427; BIC: UNCRBGSF Банка Уникредит Булбанк, представлявано от Архимандрит Пахомий Лозанов – действащ в качеството си на Ректор на Софийската духовна семинария “Св. Иван Рилски“ и председател на Храм “Св. Йоан Рилски“., от друга страна,

 

 

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ НА СЕМИНАРИЯТА

IBAN: BG22UNCR96601017917217

BIC COD: – Уни Кредит Булбанк – клон Батенберг –  UNCRBGSF

„А Бог е силен да умножи у вас всякаква благодат,

та, като имате винаги всякакво доволство във всичко,

да бъдете щедри във всяко добро дело” (2Кор. 9:8)