Home > Прием

ВЯРВАЙ В БОГА, ОБИЧАЙ БЪЛГАРИЯ!

Софийска духовна семинария “Св. Йоан Рилски” е средно общообразователно духовно училище с петгодишен редовен курс на обучение след 7-ми и 8-ми клас. Намира се в центъра на столицата, в кв. Лозенец. Семинарията дава възможност за духовно образование, възпитание и социализация на учащите се, а след завършване на курса на обучение – житейска и професионална реализация в Българската православна църква, както и право за кандидатстване в български и чужди университети. При успех много добър 5. 00 след завършване на Семинарията възпитаниците се записват без приемен изпит в богословския факултет на СУ „’Св. Климент Охридски”’.

Освен задължителните общообразователни се изучават разширено и богословски учебни предмети, също така музика, източноцърковно пеене, пиано, история, философия, класически и западни езици. Учениците са стипендианти на Св. Синод на БПЦ и живеят на пълен пансион.

За тяхното обучение и възпитание се грижат Ректор, учители и възпитатели, доказани специалисти с високо морални ценности и отговорности и всеотдайна християнска обич и любов.

В семинарския храм „Св. Иван Рилски” където се провежда практическата богослужебна подготовка на учащите се,  ежедневно се извършва утринно и вечерно богослужение, а в неделя и на всички големи православни църковни празници Света литургия. С присъствието си семинаристите придобиват практически познания за богослужението, като усъвършенстват певческите си умения. Софийската духовна семинария е разположена в голям, красив парк, разполага с богата библиотека, удобни учебни кабинети, компютърен клуб, фитнес център и спортни игрища.

Всички желаещи кандидати могат да разгледат училището.

За контакти:  Главен секретар – Дякон Слави Спасов – моб. 0878970267

 

За учебната 2020/2021 г.

в Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски”

ще се приемат:

I.  В петгодишния редовен курс на обучение:

– ученици завършили основно образование (7-и клас)

-Приемат се и ученици, издържали изпита по музика в други училища в страната.

Кандидатите за осми клас се явяват на събеседване, изпит по пеене за проверка на музикалната култура и слух. Изисква се да се знае наизуст молитвата „Отче наш“.

II. В двугодишния паралелен курс на обучение:

– кандидати, завършили средно образование, които полагат: тест по езикова култура, устен изпит по библейска история (първа част на книгата Нашата вяра от архим. Серафим) и проверка на музикалната култура и слух. Кандидатите трябва да знаят на наизуст:

 1. 10-те Божии заповеди;

2. Символа на вярата;

3. Господнята молитва „Отче наш“.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Свидетелство за православно св. кръщение;

2. Удостоверение за завършен 7-и клас или свидетелство за основно образование;

3. Препоръчително писмо от епархийския архиерей;

4. Медицинско свидетелство;

5. Лична амбулаторна карта и имунизационен паспорт (документ за направените имунизации);

6. Здравна книжка (копие от началните страници);

7. Молба до ректора на семинарията (попълва се по образец на място в канцеларията);

8. Автобиография (попълва се по образец в канцеларията);

9. 3 броя снимки;

10. кандидатите за паралелния курс подават освен това още свидетелство за съдимост, удостоверение, че не се водят на отчет от центъра за психично здраве по местоживеене и венчално свидетелство (за семейните кандидати), както и нотариално заверена декларация за женените, че са в първи брак.

Срок за подаване на документите: до деня на приемния изпит включително.

Изпит (събеседване) и проверката на музикалния слух ще се проведе на

01 юли 2020 г., сряда, от 11:00 ч. и на

31 август 2020 г., понеделник, от 11:00 ч.

в сградата на Софийската духовна семинария, пл. „Велчова завера“ № 2.

Важна информация за след приема!

В началото на годината се заплаща такса в размер на минималната работна заплата за страната. Може да бъде платена и на две вноски в началото на всеки един от учебните срокове. Таксата покрива частично разноските за обучението, изхранването и пребибаването на учениците в Семинарията.

Приетите ученици и курсисти трябва да се снабдят с две бели ризи, два черни панталона, черни обувки и един комплект спално бельо.

Приетите ученици и курсисти трябва да се явят в семинарията на 13 септември 2020 г., неделя, до 17:00 ч.

Откриването на новата учебна година ще бъде на 14 септември 2019 г., Кръстовден, сутринта с празнична св. Литургия, отслужена в Семинарския храм „Св. Йоан Рилски“.

Адрес за кореспонденция: e-mail: seminariа@abv.bg, seminaria_sekretar@abv.bg

София 1164, пл. „Велчова завера“ № 2.

Тел: 02/868 00 70.

секретар на СДСеминария : дякон Слави Спасов, моб. тел. 0878970267.

sdr