Ректор Димитър Костадинов


Ректор на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски” е г-н Димитър Костадинов.
През 1975г. е завършил Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски” в Черепиш, след което и Духовната академия през 1981 г. На 01.09.1981 г. е назначен като учител-възпитател в Семинарията. През 1999 г. е завършил специалността „История” в Историческия факултет на СУ.

Преподавател на 12 клас  по предмета „Свещено Писание на Новия Завет”.