Преподаватели


 

Димитър Костадинов – преподавател по Свещено Писание на Новия Завет

През 1975г. е завършил Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски” в Черепиш, след което и Духовната академия през 1981 г. На 01.09.1981 г. е назначен като учител-възпитател в Семинарията. През 1999 г. е завършил специалността „История” в Историческия факултет на СУ. Преподавател по Свещено Писание на Новия Завет.

 

 

 

Божидар Маринов преподавател по литургика

Роден е в София през 1966 г. Завършил е Богословския факултет към СУ през 1996 г. От 1997 до 2007 г. заема длъжността главен секретар на Семинарията. През 2007 г. е ръкоположен за свещеник в храма към нея. Оттогава е ефимерий и преподавател по литургика.

Литургиката е наука, дял от практическото богословие, която се занимава с богослужението в най-широкия смисъл на тази дума. Изучават се богослужебните места (храмът, неговите принадлежности и зография), свещените съсъди, одежди и книги, богослужебните времена (празниците на Църквата), последованията на денонощния кръг (вечерня, утреня и др.), светата литургия, тайнствата и обредите.

 

Свщ. Константин Цанковпреподавател по пастирско богословие

Роден е в гр. Варна през 1976 г. Завършил е Богословския Факултет към СУ през 2003 г. От 2003 до 2007 г. е възпитател и класен ръководител в Семинарията. През 2007 г. е ръкоположен за свещеник в семинарския храм. Оттогава е ефимерий и преподавател по пастирско богословие.

В учебния цикъл се разглеждат специфични теми за субекта на православното душепастирство, душепастира – неговата личност, качества, призвание, подготовка и посвещение; грижата за душата, енорията и семейството, за живота в енорията, църковната проповед и енорийската диакония. Включени са и някои глобални пасторологични теми за необходимостта от индивидуално душегрижие за различни възрастови групи и пол, за брачния и безбрачния, за болезнени прояви на интелекта и волята, изповед.

 

Любомир Игнатов – преподавател по източно църковно пеене

Роден е на 10.04.1963 г. Завършил е Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски”  през 1985 г., а през 1989 г. Духовната академия „Св. Климент Охридски” – София. По-късно същата година е започнал работа като преподавател по източно църковно пеене и църковен ред (типик) в Семинарията. Ръководител и диригент на хора за източно църковно пеене към Семинарията. Има множество научни разработки, свързани с източното църковно пеене.

 

Димитър Василев Поповпреподавател по философия

Завършил е Духовната академия – София през 1985 г. и специалността „Философия” в СУ през 2000 г. Базов  учител към Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

 

 

 

Любчо Средков – преподавател по омилетика и обща история на Църквата

Базов  учител към Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Божидар Христов – преподавател по гръцки и латински език
Завършил е филология в Софийския университет и богословие в Духовната академия и е дългогодишен преподавател по класически езици.

Хонорован асистент при Нов Български университет.

Научна дейност: класически езици (латински език)

Латинският е език на част от Християнската църква и изучаването му допринася за запознаването с достиженията на европейската култура от Древен Рим до наши дни и за разбирането на съвременните езици и научната терминология. Гръцкият език е с писмена традиция от над четири хиляди години, на него е направен първият превод на Стария Завет, написани са книгите на Новия Завет и творенията на Светите отци. Той отваря врати на безценна съкровищница на духовност за общуване между Православните църкви и народи.

 

Калин Кириловпреподавател по музика

Роден в гр. Видин през 1974 г. Завършва средното си образавание в Средно музикално училище „Филип Кутев“ гр. Котел. Продължава вишето си образование в АМТИ гр. Пловдив с квалификационна степен „бакалавър“. Завършва Богословски факлутет към СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Теология ,   степен „Бакалавър“.

Завършва ФНПП към СУ със спецелност „Музика“ в МГ „Музикална педагогика – вокална“.  Завършна Националата музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с образователно квалификационна степен „Магистър“ със специалност „Хорово дирижиране“

Професионални квалификации:

Учител по музика по срециалност „Педагогика на обучението по музика“

Магистър – педагог по музикална педагогика – вокална

Едногодишна специализаци по класическо пеене в класа на проф. Асен Селимски

Дарин Алексиев - преподавател по догматика и нравствено богословие

През 1997 г. е завършил висшето си образование в Богословския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски”. 2003 година е редовен докторант по Догматическо богословие – катедра „Систематическо и практическо богословие” на Богословския факултет към СУ. Паралелно с обучението си е и празничен проповедник в столичния храм “Свети Георги Победоносец”. Автор е на няколко книги, както и на научна студия, изследваща съдържанието на догматиците в православното богослужение.

 

 

Георги З. Георгиев – преподавател по БЕЛ

Завършил е специалността „Българска филология” в СУ през 1995 г. Защитава дипломна работа по теория на литературата. Докторант на самостоятелна подготовка по българска литература. Базов учител на СУ през 2005 г. Редица публикации в периодичния печат. От 2009 г. е учител по БЕЛ в Семинарията.

 

 

 

Blagoev_sait2Симеон Благоев- преподавател по история и цивилизация, апологетика и агиология.

Роден през 1974 г. в гр. София, завършва теология в СУ „Св. Климент Охридски” през 2006 г. с ОКС „бакалавър”. От 2006 до 2010 г. се обучава в историческия факултет на СУ, където завършва с ОКС „магистър”. Преподавател по  „История и цивилизация” през учебната 2010/ 2011 г. в 39 СОУ и „ Религия” от 2010 до 2014 г. в НПГПФ.  Работи в Софийска духовна семинария от 2011 г. Базов учител към БФ на СУ.

 

 

 

 

Тодор Костов -   ръководител богослужебна практика 

Завършил е Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски” през 2004 г., а от 2005 г. е на работа в семинарията като ръководител богослужебна практика. През 2008 г. – Богословския факултет към СУ.

 

 

 

 

Даниела К. Горановапреподавател по химия и биология

Завършила е СУ . Магистър по биология. Доказан педагог с дълъг преподавателски опит.
Кръстьо Кръстевпреподавател по физическо възпитание и спорт

 

 

 

 

Мариета Иванова преподавател по математика и физика

Завършила е СУ в специалността „Физика“ и като след дипломна специализация специалността „Учител по физика и математика“. Автор и рецензент по физика  на издателство „Просвета“ .

 

 

 

Костадин Бойчинстарши възпитател и преподавател по църковно право

Мариана Лозановапреподавател по руски език

Таня Божкова преподавател по английски език и география

 

Благовест  Борисов – възпитател

Завършил е Софийска духовна семинария „Св. Йоан Рилски” през 2005 г., а през 2009 г. – Богословския факултет  към СУ. От 2010 г. следва магистратура в Богословския Факултет към СУ, магистърска програма – „Литургия и музика”. От 2005 г. е възпитател в Семинарията.

 

 

 

zabadanov JPEGАтанас Забаданов - възпитател 

Завършил е Софийска духовна семинария „Св. Йоан Рилски” през 2009 г.

През 2013 г. завършва Богословския факултет  към СУ.

От 19.02 2013г. е  възпитател в Семинарията.