Ректорат


Димитър Костадинов

През 1975г. е завършил Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски” в Черепиш, след което и Духовната академия през 1981 г. На 01.09.1981 г. е назначен като учител-възпитател в Семинарията. През 1999 г. е завършил специалността „История” в Историческия факултет на СУ. Преподавател по Свещено Писание на Новия Завет. Назначен за зам. ректор на Софийската духовна семинария през 2009 г.  От  16.11.2011 година е назначен на длъжност  – и. д. Ректор. От 11.12.2015 г. е избран от Св. Синод на БПЦ-БП за Ректор на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“

 

 

 

SLAVI

Слави Спасов

През 2008 година завършва Софийската духовна семинария. Продължава образованието си в Богословския факултет към СУ. През  2013 г. завършва бакалавърска степен, а на следващата година защитава магистърски тезис  на тема „Обучението по религия като фактор за намаляване на агресията в общообразователното училище“ с пълен отличен. Награден е със златна значка за пълен отличник на СУ „Св. Климент Охридски“. От м. май 2013 г- е назначен на длъжност гл. секретар в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рлиски“. През 2016 г. завършва магистратурата си в УНСС със специалност „Счетоводство и контрол“. Владее свободно  английски език. Езикова компетентност:  Cambridge Certificate in Advanced English C1.