Ректорат


Arhim.-Pahomii saitКратка Автобиография

Архим. Пахомий е роден в София през 1978 г. На 27 юни 2002 г. е постриган за монах в Дивотниския манастир. Същата година на 12 октомври е ръкоположен за йеродякон от тогавашния софийски викарий Знеполски епископ Николай. Следващия месец в старинния столичен храм „Св. Петка” е ръкоположен за йеромонах. От 2002 г. е игумен на Дивотинската света обител.


 

 

 

SLAVI

Слави Спасов

През 2008 година завършва Софийската духовна семинария. Продължава образованието си в Богословския факултет към СУ. През  2013 г. завършва бакалавърска степен, а на следващата година защитава магистърски тезис  на тема „Обучението по религия като фактор за намаляване на агресията в общообразователното училище“ с пълен отличен. Награден е със златна значка за пълен отличник на СУ „Св. Климент Охридски“. От м. май 2013 г- е назначен на длъжност гл. секретар в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рлиски“. През 2016 г. завършва магистратурата си в УНСС със специалност „Счетоводство и контрол“. Владее свободно  английски език. Езикова компетентност:  Cambridge Certificate in Advanced English C1.