Home > Храмът > Преподаватели


 

 

 

Божидар Христов – преподавател по гръцки и латински език
Завършил е филология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и богословие в Духовната академия и е дългогодишен преподавател по класически езици.
Хонорован асистент при Нов Български университет.

 

 

 

 

 

 

Валентин Маринов Насковски – преподавател по Свещеното Писание на Стария Завет и Българска църковна история

 

 

 

 

Георги З. Георгиев – преподавател по БЕЛ
Завършил е специалността „Българска филология” в СУ през 1995 г. Защитава дипломна работа по теория на литературата. Докторант на самостоятелна подготовка по българска литература. Базов учител на СУ през 2005 г. Редица публикации в периодичния печат. От 2009 г. е учител по БЕЛ в Семинарията. Носител на II ПКС.

 

 

 

 

 

 

Даниела Каменова ГорановаПреп. По Биология и здравно образование; Химия и околна среда

 

 

Дарин Алексиев – преподавател по догматика и нравствено богословие.
През 1997 г. е завършил висшето си образование в Богословския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски”. 2003 година е редовен докторант по Догматическо богословие – катедра „Систематическо и практическо богословие” на Богословския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“. Паралелно с обучението си е и празничен проповедник в столичния храм “Свети Георги Победоносец”. Автор е на няколко книги, както и на научна студия, изследваща съдържанието на догматиците в православното богослужение.

 

 

 

 

 

Димитър Василев Попов – преподавател по философия.
Завършил е Духовната академия – София през 1985 г. и специалността „Философия” в СУ през 2000 г. Базов  учител към Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Калин Кирилов – преподавател по музика
Роден в гр. Видин през 1974 г. Завършва средното си образавание в Средно музикално училище “Филип Кутев” гр. Котел. Продължава вишето си образование в АМТИ гр. Пловдив с квалификационна степен “бакалавър”. Завършва Богословски факлутет към СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Теология ,   степен “Бакалавър”.
Завършва ФНПП към СУ със спецелност “Музика” в МГ “Музикална педагогика – вокална”.  Завършна Националата музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” с образователно квалификационна степен “Магистър” със специалност “Хорово дирижиране”.
Професионални квалификации:
Учител по музика по срециалност “Педагогика на обучението по музика”. Магистър – педагог по музикална педагогика – вокална
Едногодишна специализаци по класическо пеене в класа на проф. Асен Селимски

свещ. Козма Поповски – преподавател по Литургика и Пастирско богословие

2001 – 2003 – Паралелен курс – Софийска духовна семинария „Св.
Йоан Рилски”. 2003 – 2007 – Бакалавър – Теология, Богословски факултет, СУ „Св.
Климент Охридски”. 2007 – 2010 – Магистър – Българска филология, ФСлФ, СУ „Св.
Климент Охридски”. Програма: Старобългаристика. 2007 – 2010 – Магистър – Българска филология, ФСлФ, СУ „Св.
Климент Охридски”. Програма: Старобългаристика. 09.2012- … Докторант – Кирило-Методиевски научен център към БАН
Спец.: Старобългарска литература.

 

 

 

 

Любомир Игнатов – преподавател по източно църковно пеене.
Роден е на 10.04.1963 г. Завършил е Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски”  през 1985 г., а през 1989 г. Духовната академия „Св. Климент Охридски” – София. По-късно същата година е започнал работа като преподавател по източно църковно пеене и църковен ред (типик) в Семинарията. Ръководител и диригент на хора за източно църковно пеене към Семинарията. Има множество научни разработки, свързани с източното църковно пеене.

 

 

 

 

Мариета Иванова – преподавател по математика и физика. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“ в специалността “Физика” и като след дипломна специализация специалността “Учител по физика и математика”. Автор и рецензент по физика  на издателство “Просвета”.

 

 

 

 

 

 

 

Нели Кръстева Будаган – преподавател по Руски език

 

 

 

 

 

 

Поля Миткова Кацарска – преподавател по информационни технологии

 

 

 

 

 

 

Сидер Сидеров – преподавател по Църковнославянски език и Църковно право

 

 

Симеон Благоев – преподавател по история и цивилизация, апологетика и агиология.

Завършил Теология в СУ „Св. Климент Охридски” през 2006 г. с ОКС „бакалавър”. От 2006 до 2010 г. се обучава в историческия факултет на СУ, където завършва с ОКС „магистър”. Преподавател по  „История и цивилизация” през учебната 2010/ 2011 г. в 39 СОУ и „ Религия” от 2010 до 2014 г. в НПГПФ.  Работи в Софийска духовна семинария от 2011 г. Базов учител към БФ на СУ.

 

дякон Слави Спасов – преподавател по църковно деловодство 

През 2008 година завършва Софийската духовна семинария. Продължава образованието си в Богословския факултет към СУ. През  2013 г. завършва бакалавърска степен, а на следващата година защитава магистърски тезис  на тема „Обучението по религия като фактор за намаляване на агресията в общообразователното училище“ с пълен отличен. Награден е със златна значка за пълен отличник на СУ „Св. Климент Охридски“. От м. май 2013 г- е назначен на длъжност гл. секретар в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рлиски“. През 2016 г. завършва магистратурата си в УНСС със специалност „Счетоводство и контрол“. Владее свободно  английски език. Езикова компетентност:  Cambridge Certificate in Advanced English C1.

 

 

 

 

 

Таня Христова Божкова – Преподавател по Английски език и География

 

 

 

 

 

 

 

Костадин Бойчин – старши възпитател и преподавател по църковно право

 

 

 

 

Благовест  Борисов – възпитател
Завършил е Софийска духовна семинария „Св. Йоан Рилски” през 2005 г., а през 2009 г. – Богословския факултет  към СУ. От 2010 г. следва магистратура в Богословския Факултет към СУ, магистърска програма – „Литургия и музика”. От 2005 г. е възпитател в Семинарията.

 

 

Иван Янчев  – възпитател

Завършил е Софийска духовна семинария „Св. Йоан Рилски” през 2002 г., а през 2013 г. – Богословския факултет  към Солунския Аристолов Университет със специалност „Теология“ . През  2016 г. защитава магистерска теза на тема: „Григорий Цамблак – живот и творчество“ в Солунския Аристолов Университет.

От 2017 г. е възпитател в Семинарията.

 

Георги Добринов – възпитател

Завършил е петгодишния редовен курс на  Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ през 2006 г.

От 2003 – 2007 г. завършва бакалавърското си образование към Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ със специалност „Теолог и учител по теология“ През 2008 г. завършва магистратура „Вяра и живот при БФ към СУ „Св. Климент Охлидски“

Дългогодишен църковен псалт в храмовете „Св. София“ и „Св. пр. Илия“ в гр. София.