Home > новини > Работна среща в СДСеминария

На 06.03.2011 г. (неделя сиропустна) в Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски” се състоя работна среща на преподавателите от Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и учителите от Семинария. Тя е първата по рода си през последните 20 години,  целта на която беше да се затвърди практиката на добрите  отношения, на диалога и сътрудничеството.

В своето приветствие към гостите Ректорът на Семинарията ставрофорен иконом д-р Захарий акцентира върху необходимостта от подобряване качеството на богословското образование и сближаване на отношенията между двете учебни заведения. От своя страна Деканът на Богословския факултет доц. д-р Емил Трайчев, като благодари от свое име и от името на ръководството на факултета за поканата, изрази, че пътищата на двете духовни школи се пресичат, въпреки  че отношенията не винаги са били на нужната висота. Изказа надеждата за бъдещо сътрудничество и необходимостта да има неформален обмен между двете учебни заведения във всяка област.

Поставиха се въпроси за учебниците по богословските учебни предмети, за педагогическата практика на студентите стажанти в Семинарията, за педагогическата правоспособност, за кадрите, за перспективите пред завършилите богослови. Доц. д-р Божидар Андонов, който е главният инициатор на тази среща, изтъкна възможността краткосрочно да се завършва магистратура с цел придобиване на педагогическа правоспособност.  Ректорът определи като стратегия учителите по общообразователните учебни предмети да имат завършена магистратура в Богословския факултет, а богословите – магистратури по други специалности. Проф. Иван Желев изтъкна като желателно повишаването квалификацията на учителите, с оглед на което предложи същите да кандидатстват за  докторантура в богословския факултет. Той подчерта също отворените позиции, които факултетът има за изпращане в чужбина на докторанти за обучение. Доц. д-р Любомир Тенекеджиев сподели мнението, че би било добре прекрасните ни певци да се явяват публично по-често в качеството си на семинаристи. Споделиха се още мнения относно неуспехите с въвеждането на предмета Религия в училищата.

След дискусията имаше празничен обяд в столовата на семинарията. Срещата завърши с всеобщо опрощение и пожелание подобни срещи да има и в бъдеще.