Home > новини > Проведе се годишният концерт по предмета музика

На 18 юни, събота, в Софийската семинария „Св. Йоан Рилски” се проведе годишният концерт на учениците от I, II и III клас по предмета музика, който се ръководи от г-н Калин Кирилов.

Тази година извършваният ремонт на семинарската зала провокира оригиналната идея изящното по своята архитектура и вътрешна подредба предверие на централната сграда да се превърне временно в концертна зала. Широкото стълбище стана сцената, на която под иконния поглед на своя свят закрилник св. Йоан Рилски застанаха учениците от различните класове, за да изпълнят разнообразната си музикална програма, подготвяна през учебната година.

Тези от семинаристите, които се обучават на хорово пеене и свирене на различни инструменти (йоника – Войден от І курс; акордеон – Симеон от І клас; китари – Ивайло и Ангел от ІІІ клас, тарамбука – Цаньо от ІІ клас и др.) изпяха български народни и патриотични песни.

В концерта с желание и въодушевление се включиха и учителите по църковнославянско четене и език г-н Костадин Бойчин, по руски език г-жа Марияна Лозанова и по география г-жа Лиляна Кънчева. Към тях учениците отправиха свой специален музикален поздрав.

*