Home > новини > Успехът на Софийската семинария на матурата по БЕЛ (Мн. добър) е сред най-високите за страната

Вече са официално обнародвани резултатите и сравнителните данни за държавния зрелостен изпит по български език и литература.

Показаният среден успех на софийските семинаристи  – Мн. добър (4,93) – е сред най-високите за страната. По-висок е от средния успех за София-град (4,80), който от своя страна е най-високият за страната. По този начин Софийската семинария отново, както всяка година досега от завръщането й в София от изгнаничеството, е на челните места по успех сред професионалните гимназии, чийто среден успех е Добър (4,09).

Сред професионалните гимназии, към които тя принадлежи според Закона за образованието и с които единствено тя би следвало да бъде сравнявана по отношение на учебната успеваемост, предвид спецификата й на професионално ориентирано, чисто юношеско учебно заведение, в София-град тя дели челното място единствено с гимназията по електроника „Джон Атанасов” и тази по архитектура и геодезия (бившия строителен техникум) „Хр. Ботев”.

За този висок успех на матурата по БЕЛ изключителен принос имат, както самите петокласници, които като випуск се отличават със своята ученолюбивост, така и новото ръководство на семинарията, което подсигури сериозното участие на учениците в часовете по БЕЛ.

Основна обаче остава заслугата на преподавателя по български език и литература, г-н Георги З. Георгиев, който с много старание и себеотдаване лично преживяваше всеки възникнал проблем при подготовката на учениците, с което ги ангажираше допълнително да бъдат сериозни в своята самоподготовка.

Нека бъдат все така доброплодни всички пътища на св. Йоановите учители и зрелостници и да им бъде „благодат връз благодат”!

На снимката: Пети клас след последната задължителна вътрешна матура, заедно със Сливенски митр. Йоаникий, семинарското ръководство и г-н Г. Георгиев.