Home > Events > РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА VIII клас от 14:30 ч. на 13 февруари 2018 г. (Събота)

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 13 февруари 2018 г. за родителите на VIII клас от 14:30 ч. на 13 февруари 2018 г. (Събота) Ръководството на семинарията призовава всеки родител, който няма възможност да дойде или да уведоми класния ръководител и да...