Информация относно Архангеловската ваканция

ноември 4, 2017 от  
Публикувано в новини

Във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката РД 09-4130/29.08.2017 и с решение на ПС с протокол №04/ 12.10.2017 г.  учениците от Софийската духовна семинария са  разпуснати за есенна (Архангеловска) ваканция от 01.11. 2017 г. след учебен процес до 08.11.2017 г., включително. Важно е да се знае, че връщането от ваканция следва да се осъществи на 08.11.2017 г. до 18,30 ч.; На 09.11.2017 г. е  учебен и работен ден за всички ученици и преподаватели. 

СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 2016/2017 уч. год.

август 24, 2017 от  
Публикувано в новини

СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЗА

РЕДОВЕН ПЕТ ГОДИШЕН КУРС И

ЗА ПАРАЛЕЛЕНИЯ ДВУГОДИШЕН КУРС

01.09.2017 г. – 9.00 ч./ ПЕТЪК /

ПРЕДМЕТИ :

ДОГАМАТИКА, НРАВСТВЕНО БОГОСЛОВИЕ,

ИНОСЛАВНИ ИЗПОВЕДАНИЯ – 01.09.2017 г.

За учениците от XI, XII – клас   за курсистите от I  и II паралелен курс

 

04.09.2017 г.   10.00 ч./ ПОНЕДЕЛНИК /

ГРЪЦКИ ЕЗИК  – 

За учениците от VIII, IX, класове.

 

04.09.2017 г.   11.00 ч./ ПОНЕДЕЛНИК /

МАТЕМАТИКА  И ФИЗИКА – 

За учениците от VIII, IX, X класове.

 

04.09.2017 г.   10.00 ч./ ПОНЕДЕЛНИК /

ЛАТИНСКИ ЕЗИК  – 

За учениците от VIII, IX, X класове.

 

05.09.2017 г.   11.00 ч./ ВТОРНИК /

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – 

За учениците от VIII, IX, X и XI класове

 

05.09.2017 г.   12.30 ч./ ВТОРНИК  /

ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК И ЧЕТЕНЕ  – 

За учениците от VIII, IX, X и XI класове