Home > Events > Заседание на ПС на 05.09.2018 г. от 13:00 ч.
29 август, 2018
0:00

Уважаеми колеги,

На 05.09.2018 г. от 13:00 ще се проведе заседание на ПС за началото на учебната 2018 /2019 г.