Home > Events > На 09 септември 2020 г. – сряда от 14:30 ч. ще се проведе редовно заседание на ПС, както и обществен съвет
03 септември, 2020
0:00

Уважаеми колеги,

На 09 септември 2020 г. – сряда от 14:30 ч. ще се проведе обществен съвет в присъствието на целя административен и педагогически персонал, както и  редовно заседание на ПС.

От ръководството