Home > Events > РОДИТЕЛСКА СРЕЩА > На 30 юни 2020 г. – вторник от 11:00 ч. ще се проведе редовно заседание на ПС
21 юни, 2020
0:00

Уважаеми колеги,

На 30 юни 2020 г. – вторник от 11:00 ч. ще се проведе редовно заседание на ПС.

От ръководството