Home > Events > Педагогически съвет на 11.12.2019 г. от 14:30 ч.
05 декември, 2019
0:00

Уважеми колеги,

На 11.12.2019 г. от 14:30 часа ще се проведе заседание на Педагогическия съвет.