Home > Events > ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ > ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТИ ЗА XII кл. ДНЕВНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА
08 април, 2019
0:00
  Изпит по: Дата Час комисия по оценяване
1 Апологетика 15.04.2019 г.

понеделник

 

14:10

 

Председател: Йеромонах Мелетий; Членове: С. Благоев, Д. Алексиев

 

2 Пастирско богословие 15.04.2019 г.

понеделник

14:45 Председател: йеромонах Мелеттий

Членове: свещ. Р. Трайков, свещ. К. Поповски

3 Църковно деловодство 15.04.2019 г.

понеделник

15:10 Председател: Йеромонах Мелетиий

Членове: дякон Слави Спасов

4 Догматика 16.04.2019 г.

вторник

 

14:10

Председател: Йеромонах Мелетий; Членове: Д. Алексиев, свещ. Козма Поповски

 

5 Английски език 16.04.2019 г.

вторник

16:10 Председател: Таня Божкова

Членове: йеромонах Мелетий

6 Инославни изповедания 16.04.2019 г.

вторник

 

14:40

Председател: Йеромонах Мелетий; Членове: Д. Алексиев, свещ. К Поповски

 

7 Нравствено богословие 16.04.2019 г.

вторник

15:10 Председател: Йеромонах Мелетий; Членове: Д. Алексиев, С. Благоев

 

8 Физическо възпитание 17.04.2019 г.

сряда

    14:10 Председател: С. Панчев

Членове: И. Янчев

9 БЦИ 17.04.2019 г.

сряда

14:30 Председател: Йеромонах Мелетий; Членове: В. Насковски, свещ. Козма Поповски

 

10 ОЦИ 17.04.2019 г.

сряда

15:30 Председател: Йеромонах Мелети

Членове: И. Янчев, Д. Попов

11 БЕЛ 18.04.2019 г.

четвъртък

 

14:10

Председател: Г. Георгиев,

Членове:  Йеромонах Мелетий, Свещ. Козма Поповски

12 Омилетика 18.04.2019 г.

четвъртък

15:25 Председател: йеромонах Мелетий;

Оценители: Д. Попов, Йером.  Мелетий,

Квестори: И. Янчев

 

13 Източно църковно пеене 18.04.2019 г.

четвъртък

16.20 Председател: Йеромонах Мелетий;

Членове: Л. Игнатов, Т. Костов

14 Производствена практика 18.04.2019 г.

четвъртък

16.20 Председател: Йеромонах Мелетий;

Членове: Л. Игнатов, Т. Костов

15 Нов Завет 19.04.2019 г.

петък

 

14:10

Председател: Йеромонах Мелетий; Членове: свещ. К. Поповски, В. Насковски

 

16 Свят и личност 19.04.2019 г.

петък

15:10 Председател: Димитър Попов; Членове: Йеромонах Мелетий,  И. Янчев,

 

17 Литургика 19.04.2019 г.

петък

15:45 Председател: Йеромонах Мелетий; Членове: свещ. Козма Поповски

 

18 Руски език 20.04.2019 г.

събота

14.10 Председател:  В. Станчева

Членове: Йеромонах Мелетий, Б. Христов