Home > Events > РОДИТЕЛСКА СРЕЩА > Родителска среща на 13.09.2018 г.
13 септември, 2018
14:00

На 13.09.2018 г. ще се проведе родителска среща от 13:30 до 15: 30 ч. Всеки клас ще бъде в своята класна стая. Присъствието на един от родителите е наложително.

Теми за обсъждане: Правилници, дневен режим и пансион.