Home > Богослужение

БОГОСЛУЖЕНИЯТА В СЕМИНАРСКИЯ ХРАМ

В семинарския храм „Св. Йоан Рилски“ ежедневно се извършва вечерно и утринно  богослужение, в които семинаристите извършват своята богослужебна практика. През всички неделните и празнични дни, в храма, се отслужва Божествена света Литургия. Практиката е свързана пряко с учебния процес и конкретно със следните богословски дисциплини – литургика, източно-църковно пение, омилетика, църковно-славянско четене и музика. Целите са семинаристите да получат трайни знания и умения, които да прилагат като бъдещи църковни служители.