Home > Семинарията

Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски” е със статут на средно общообразователно духовно училище. На територията на република България има само две учебни заведения с такъв статут – Семинариите в гр. София и в гр. Пловдив.

Учебните планове и програми, обхващащи специфичната богословска подготовка, по които се обучават учениците в Семинарията, са разработени от екип доказани специалисти с дълъг педагогически стаж, съобразени с всички нормативни изисквания на Министерство на образованието, младежта и науката. Те се одобряват лично от Министъра на образованието. Седмичното разписание и разпределението на учебните часове, обхващащи общообразователните предмети, е приравнена към изискванията за средните  училища. Това дава равен старт на възпитаниците ни да продължат образованието си във всички висши учебни заведения.

Дипломите за средно образование, които се издават на завършващите випускници, се заверяват в МОМН и дават право за продължаване на обучението освен в република България и във всички страни от Европейския съюз и Шенгенското пространство.

Образователният процес в учебното заведение се контролира от Ректорора, който се избира от Св. Синод на БПЦ. В това си качество той следи за организацията и цялостното протичане на учебно – възпитателния процес в Семинарията.

Като духовно училище, Семинарията е под пряката юрисдикция на Св. Синод на БПЦ и всички ученици са на църковна издръжка.

Изграждаме СОДУ Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски” като едно ново и модерно учебно заведение, в което християнско възпитание и учение от една страна, и научно знание от друга, формират достойни личности.