Home > Трапезария

От 2007 г. в семинарията функционира нова столова. Сутрин, обед и вечер семинаристите се хранят в нея със здравословна и съобразена с Църковния календар храна. По традиция, всяко хранене започва и завършва с молитва и благословение.