Home > Храмът > Обучение > Образование

Софийската духовна семинария “Св. Йоан Рилски” е основана през 1903 г.,  Училището е средище на знание и вяра. Със своята 120-годишна традиция се е утвърдила като авторитетно училище за подготовката, образованието и възпитанието на поколения български младежи.

Статутът на учебното заведение към настоящия момент е на духовно училище с професионална насоченост (професионална гимназия), т.е. средно училище, което осъществява професионално и профилирано обучение. След успешно полагане на държавните зрелостни изпити по професията, завършилите получават и допълнително свидетелство по специалността: Източноправославно християнство – трета степен на професионална квалификация по професията „църковнослужител; свещенослужител“.  

Семинарията предлага възможност за обучение и в паралелния курс за мъже, завършили средно образование, които се подготвят да станат духовници или църковнослужители. Те се обучават в рамките на двугодишен курс и получават диплома от Св. Синод на БПЦ.

Още от своето основаване и до днес училището се намира под прякото ръководство на Светия Синод на БПЦ, а учебните планове и програми се одобряват от Министерството на образованието и науката със съгласието и по предложението на Св. Синод. В училището се обучават и живеят младежи от 13 до 18 години, между които и етнически българи от Северна Македония, Сърбия, Молдова и Албания.

През последните години усилията на училищното ръководство са насочени към усъвършенстване на образователния процес и повишаване качеството на преподаване. За целта бяха привлечени изявени педагози и специалисти с висока квалификация, сред които и преподаватели в университети в страната и чужбина с докторска степен. В Семинарията по учебна програма се изучават всички общообразователни учебни предмети, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Значим дял от учебната програма имат историческите дициплини, които допринасят за изграждане на висока култура и национална идентичност. Акцент в учебния процес се поставя върху езиковото обучение. Изучават се езици като английски и руски, наред с класическите езици: латински, старогръцки, както и църковнославянски. Силно застъпени са източноцърковното пеене, музиката и хоровото пеене. В свободното време семинаристите могат да избират допълнителни курсове, които съответстват на интересите им и развиват у тях разностранни знания и умения. Курсовете по иконопис, дърворезба, компютърни науки, пиано и други са само част от богатата палитра от образователни възможности, които са достъпни за всички учащи се.

Софийската духовна семинария предлага на своите ученици много добра битова среда за живеене и обучение. Има обособена отделна сграда за общежитие, в което децата са в самостоятелни стаи, настанени по двама. На тяхно разположение са още спортен салон с фитнес зала, две футболни игрища, външна спортна площадка и обширен природен парк. Любознателните ученици могат да се радват на своята голяма съкровищница – Семинарската библиотека, в която имат достъп до 60 000 книги и документи от всички области на научното познание.

            През последната година в учебния корпус са оборудвани няколко интерактивни зали, които предоставят възможност на учениците да се обучават в съвременна образователна среда. В училището има обособени кабинети по източно църковно пеене, иконописно ателие, компютърен кабинет и концертна зала (киносалон) за 170 човека. Няколко пъти годишно се правят празнични концерти, изложби, ученически четения и други събития, в които учениците взимат активно участие като представят своите умения  или свои лични произведения.  

            Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ съчетава в себе си вековна история, значимо духовно наследство и традиция в образователно-възпитателния процес, които спомагат за изграждането на млади и високообразовани личности: духовници, учители, проповедници, лекари, иконописци – достойни синове на майка България.

дякон Слави Спасов

 

Дворът на Семинарията е разположен върху 98 декара зелена площ. В него са засадени изключително редки растителни видове. В източната му част е разположена спортната площадка, която се състои от футболно игрище с тревно покритие и тенис- кортове, които се използват целогодишно.
За нас отделният ученик е от значение, като за всеки един се полагат усилия от добре подготвени педагози, за напредване в образованието и възпитаване в православни ценности. За нас е важно да възпитаваме добри граждани на Република България.

  УЧЕБЕН КОРПУС

В сградата на семинарията е обособен учебен корпус с класни стаи и кабинети. Обучението е само до обяд. Следобед от 14 до 16 ч. учениците има свободно време, а между 16 и 18 ч. – време за самоподготовка. Семинаристите ползват безплатно учебници и учебни помагала, предоставени им от библиотеката на семинарията.