Home > Храмът > Обучение > Образование

Софийската духовна семинария “Св. Йоан Рилски” е основана през 1903 г., като средно общообразователно духовно училище, в което се обучават младежи на възраст от 14 до 20 години от цялата страна.
Всички имат възможност да живеят на пълен пансион. Издръжката е от Св. Синод на БПЦ.
Към настоящия момент Средно духовно училище Софийска духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ е със статут на Професионална гимназия, която дава общо средно образование и професионална квалификация „църковнослужител, свещенослужител“. Ученицити от Софийската семинария могат да продължат образованието си във всички университити от страната и света.


Дворът на Семинарията е разположен върху 98 декара зелена площ. В него са засадени изключително редки растителни видове. В източната му част е разположена спортната площадка, която се състои от футболно игрище с тревно покритие и тенис- кортове, които се използват целогодишно.
За нас отделният ученик е от значение, като за всеки един се полагат усилия от добре подготвени педагози, за напредване в образованието и възпитаване в православни ценности. За нас е важно да възпитаваме добри граждани на Република България.

  УЧЕБЕН КОРПУС

В сградата на семинарията е обособен учебен корпус с класни стаи и кабинети. Обучението е само до обяд. Следобед от 14 до 16 ч. учениците има свободно време, а между 16 и 18 ч. – време за самоподготовка. Семинаристите ползват безплатно учебници и учебни помагала, предоставени им от библиотеката на семинарията.