Home > Храмът > Обучение > Образование > Преподаватели

д-р Андрей Бобев – преподавател по Български език и литература

Придобива магистърска степен по специалност „Българска филология“ със специализация „Старобългаристика“ през 2002 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ с дипломна работа на тема „Книга Товит в библейската традиция на южните и източните славяни“. През 2017 г. защитава докторска дисертация в Кирило-Методиевския научен център на БАН на тема „Ветхозаветните четива за Страстната седмица в старобългарската богослужебна и небогослужебна
книжнина“. От 2005 г. до момента последователно е докторант, проучвател, асистент, главен асистент в КМНЦ; от 2013 до 2020 е хоноруван преподавател по старобългарски език, историческа граматика, история на книжовния език и съвременен
български език в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Има публикации в сферата на проучването на средновековната книжнина, историческата лингвистика, съвременната българска литература, етнологията.

Член е на научния екип по описанието на славянските ръкописи от Библиотеката на Зографската света обител на Св. гора Атон. Работи върху подготовката за издание на важни средновековни
български агиографски и библейски ръкописи, като от 2019 г. е ангажиран към програма на МОН с проект за издаване на старобългарския превод на Книгата на Иов по най-стария съхранен в цялост среднобългарски препис.

 

 Валентин Маринов Насковски – преподавател по Свещеното Писание на Стария Завет и Българска църковна история

 

Владислав Шумантов – преподавател по физическо възпитание и спорт

Завършва НСА със специалност „треньор по футбол“ през 2012 г.

Магистър по специалност „Физическо възпитание и спорт“ през 2016 г.

Професионален опит като футболист в отборите „Пирин-Благоевград“, „Пирин-Разлог“ и др.

Работи от 2014 до 2020 г. като треньор в частна школа с деца.

 

Даниела Каменова ГорановаДългогодишен преподавател по Биология и здравно образование; Химия и околна среда

 

 

 

 

 

 

 

 

Свещ. ик. Кирил Дидов – преподавател по Източно-църковно пеене

 

 

 

 

 

 

д-р Калин Кирилов – преподавател по музика
Роден в гр. Видин през 1974 г. Завършва средното си образавание в Средно музикално училище “Филип Кутев” гр. Котел. Продължава вишето си образование в АМТИ гр. Пловдив с квалификационна степен “бакалавър”. Завършва Богословски факлутет към СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Теология ,   степен “Бакалавър”.
Завършва ФНПП към СУ със спецелност “Музика” в МГ “Музикална педагогика – вокална”.  Завършна Националата музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” с образователно квалификационна степен “Магистър” със специалност “Хорово дирижиране”.
Професионални квалификации:
Учител по музика по срециалност “Педагогика на обучението по музика”. Магистър – педагог по музикална педагогика – вокална
Едногодишна специализаци по класическо пеене в класа на проф. Асен Селимски

свещ. Козма Поповски – преподавател по Литургика и Пастирско богословие

2001 – 2003 – Паралелен курс – Софийска духовна семинария „Св.
Йоан Рилски”. 2003 – 2007 – Бакалавър – Теология, Богословски факултет, СУ „Св.
Климент Охридски”. 2007 – 2010 – Магистър – Българска филология, ФСлФ, СУ „Св.
Климент Охридски”. Програма: Старобългаристика. 2007 – 2010 – Магистър – Българска филология, ФСлФ, СУ „Св.
Климент Охридски”. Програма: Старобългаристика. 09.2012- … Докторант – Кирило-Методиевски научен център към БАН
Спец.: Старобългарска литература.

 

 

Поля Миткова Кацарска – преподавател по информационни технологии

 

 

 

 

Сидер Сидеров – преподавател по Църковнославянски език и Църковно право

 

 

 

Симеон Благоев – преподавател по история и цивилизация, апологетика и агиология.

Завършил Теология в СУ „Св. Климент Охридски” през 2006 г. с ОКС „бакалавър”. От 2006 до 2010 г. се обучава в историческия факултет на СУ, където завършва с ОКС „магистър”. Преподавател по  „История и цивилизация” през учебната 2010/ 2011 г. в 39 СОУ и „ Религия” от 2010 до 2014 г. в НПГПФ.  Работи в Софийска духовна семинария от 2011 г. Базов учител към БФ на СУ.

дякон Слави Спасов – преподавател по църковно деловодство 

През  2013 г. завършва бакалавърска степен в Богословски факултет при СУ, а на следващата година защитава магистърски тезис  на тема „Обучението по религия като фактор за намаляване на агресията в общообразователното училище“ с пълен отличен. През 2020 г. защитава магистърска теза в УНСС, специалност: „Счетоводство и контрол“ През 2021 г. завършва СДК във факултета по Математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“ с квалификация „Учител по информационни технологии“.

Владее свободно  английски език.

 

Таня Христова Божкова – Преподавател по Английски език и География

 

 

 

 

 

Георги Добринов – възпитател

Завършил е петгодишния редовен курс на  Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ през 2006 г.

От 2003 – 2007 г. завършва бакалавърското си образование към Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ със специалност „Теолог и учител по теология“ През 2008 г. завършва магистратура „Вяра и живот при БФ към СУ „Св. Климент Охлидски“

Дългогодишен църковен псалт в храмовете „Св. София“ и „Св. пр. Илия“ в гр. София.

 

Никола Михайлов – възпитател.
Бакалавър по богословие и магистър по компютърна лингвистика. Женен с един син.