fbpx
Home > Храмът > Преподаватели

Валентин Маринов Насковски – преподавател по Свещеното Писание на Стария Завет и Българска църковна история

Даниела Каменова ГорановаПреп. По Биология и здравно образование; Химия и околна среда

Дарин Алексиев – преподавател по догматика и нравствено богословие.
През 1997 г. е завършил висшето си образование в Богословския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски”. 2003 година е редовен докторант по Догматическо богословие – катедра „Систематическо и практическо богословие” на Богословския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“. Паралелно с обучението си е и празничен проповедник в столичния храм “Свети Георги Победоносец”. Автор е на няколко книги, както и на научна студия, изследваща съдържанието на догматиците в православното богослужение.

Димитър Василев Попов – преподавател по философия.
Завършил е Духовната академия – София през 1985 г. и специалността „Философия” в СУ през 2000 г. Базов  учител към Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Калин Кирилов – преподавател по музика
Роден в гр. Видин през 1974 г. Завършва средното си образавание в Средно музикално училище “Филип Кутев” гр. Котел. Продължава вишето си образование в АМТИ гр. Пловдив с квалификационна степен “бакалавър”. Завършва Богословски факлутет към СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Теология ,   степен “Бакалавър”.
Завършва ФНПП към СУ със спецелност “Музика” в МГ “Музикална педагогика – вокална”.  Завършна Националата музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” с образователно квалификационна степен “Магистър” със специалност “Хорово дирижиране”.
Професионални квалификации:
Учител по музика по срециалност “Педагогика на обучението по музика”. Магистър – педагог по музикална педагогика – вокална
Едногодишна специализаци по класическо пеене в класа на проф. Асен Селимски

свещ. Козма Поповски – преподавател по Литургика и Пастирско богословие

2001 – 2003 – Паралелен курс – Софийска духовна семинария „Св.
Йоан Рилски”. 2003 – 2007 – Бакалавър – Теология, Богословски факултет, СУ „Св.
Климент Охридски”. 2007 – 2010 – Магистър – Българска филология, ФСлФ, СУ „Св.
Климент Охридски”. Програма: Старобългаристика. 2007 – 2010 – Магистър – Българска филология, ФСлФ, СУ „Св.
Климент Охридски”. Програма: Старобългаристика. 09.2012- … Докторант – Кирило-Методиевски научен център към БАН
Спец.: Старобългарска литература.

Любомир Игнатов – преподавател по източно църковно пеене.
Роден е на 10.04.1963 г. Завършил е Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски”  през 1985 г., а през 1989 г. Духовната академия „Св. Климент Охридски” – София. По-късно същата година е започнал работа като преподавател по източно църковно пеене и църковен ред (типик) в Семинарията. Ръководител и диригент на хора за източно църковно пеене към Семинарията. Има множество научни разработки, свързани с източното църковно пеене.

Мариета Иванова – преподавател по математика и физика. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“ в специалността “Физика” и като след дипломна специализация специалността “Учител по физика и математика”. Автор и рецензент по физика  на издателство “Просвета”.

Поля Миткова Кацарска – преподавател по информационни технологии

Сидер Сидеров – преподавател по Църковнославянски език и Църковно право

Симеон Благоев – преподавател по история и цивилизация, апологетика и агиология.

Завършил Теология в СУ „Св. Климент Охридски” през 2006 г. с ОКС „бакалавър”. От 2006 до 2010 г. се обучава в историческия факултет на СУ, където завършва с ОКС „магистър”. Преподавател по  „История и цивилизация” през учебната 2010/ 2011 г. в 39 СОУ и „ Религия” от 2010 до 2014 г. в НПГПФ.  Работи в Софийска духовна семинария от 2011 г. Базов учител към БФ на СУ.

дякон Слави Спасов – преподавател по църковно деловодство 

През  2013 г. завършва бакалавърска степен в Богословски факултет при СУ, а на следващата година защитава магистърски тезис  на тема „Обучението по религия като фактор за намаляване на агресията в общообразователното училище“ с пълен отличен.

През 2020 г. защитава магистърска теза в УНСС, специалност: „Счетоводство и контрол“

Владее свободно  английски език.

 

Таня Христова Божкова – Преподавател по Английски език и География

Благовест  Борисов – възпитател
Завършил е Софийска духовна семинария „Св. Йоан Рилски” през 2005 г., а през 2009 г. – Богословския факултет  към СУ. От 2010 г. следва магистратура в Богословския Факултет към СУ, магистърска програма – „Литургия и музика”. От 2005 г. е възпитател в Семинарията.

Иван Янчев  – възпитател

Завършил е Софийска духовна семинария „Св. Йоан Рилски” през 2002 г., а през 2013 г. – Богословския факултет  към Солунския Аристолов Университет със специалност „Теология“ . През  2016 г. защитава магистерска теза на тема: „Григорий Цамблак – живот и творчество“ в Солунския Аристолов Университет.

От 2017 г. е възпитател в Семинарията.

Георги Добринов – възпитател

Завършил е петгодишния редовен курс на  Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ през 2006 г.

От 2003 – 2007 г. завършва бакалавърското си образование към Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ със специалност „Теолог и учител по теология“ През 2008 г. завършва магистратура „Вяра и живот при БФ към СУ „Св. Климент Охлидски“

Дългогодишен църковен псалт в храмовете „Св. София“ и „Св. пр. Илия“ в гр. София.