Home > Без категория > Учениците от Софийската семинария посетиха Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Сборна група от ученици на Софийската духовна семинария посети Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Там те бяха посрещнати от любезните домакини и най-напред разгледаха музейната експозиция, посветена на историята на книгата, а след това бяха поканени в Заседателната зала, където  изтъкнати специалисти от отдела „Ръкописи и старопечатни книги“ ги запознаха с някои от най-ценните паметници на тези колекции.   

  Госпожа Росица Кирилова, специалист по старопечатни, редки и ценни издания, разказа увлекателно за най-старата печатна книга, съхранявана в Националната библиотека, която е издадена в Рим през 1477 г. и съдържа първия превод на латински език на тълкуванието на посланията на св. апостол Павел от архиепископ Теофилакт Охридски, наречен още Български. Хронологично бяха представени и показани най-важните за историята на българското книгопечатане издания:“Часословец“ на Яков Крайков, отпечатан през 1566 във Венеция, „Абагар“, първата българска печатна книга с новобългарски езикови елементи, издадена в Рим от Филип Станиславов през 1651 г., както и „Кириакодромион сиреч Неделник“ от св. Софроний Врачански, отпечатан през 1806 г. в гр. Римник, Румъния. Доц. Елена Узунова, известен учен в областта на славянската палеография,  представи Енинския апостол от ХІ в., най-стария ръкопис, съхраняван в Националната библиотека, както и други изключително ценни притежания на сбирката от славянски ръкописи: Софийската илюстрована Александрия и първия препис на История славяноболгарская, направен през 1865 г. от св. Софроний Врачански.

Колекцията от гръцки ръкописи беше представена от прекрасен богато украсен Служебник от 17 в., както и от документ, издаден от канцеларията на Константинополския патриарх през 16 в.

Семинаристите имаха възможността да разгледат отблизо тези вълнуващи паметници на духовната ни култура и да разговарят с лекторите.