Home > Без категория > Септемврийска поправителна сесия (обновена с дати)

Септемврийската поправителна сесия ще се проведе в периода от 07.09.2021 – 11.09.2021 г.

СЕПТЕМВРИЙСКА  ИЗПИТНА СЕСИЯ

Редовен курс/ паралелен курс/ самост.форма

Вторник, 7.09 – 9:00  Догматика (редовен и паралелен курс) / Нравствено богословие (редовен и паралелен курс)/ Инославни изповедания (редовен и паралелен курс) / 10:00 Английски език (редовен курс)/ 10:00 Физическо възпитание / 11:00 Източноцърковно пеене и типик (редовен курс) / Латинскиезик, Библейски гръцкиезик (редовен и паралелен курс)/ 12:00 Обща църковна история (редовен паралелен курс )/ Църковно право (редовен курс)

Сряда, 8.09 – 14:00 Математика/ 14:00 Български езикПастирско богословие (редовен курс) / 15:00  Катехизис и богослужение (редовен курс), Омилетика (редовен и паралелен курс), Църковноправо (паралел.курс) Църковнославянскиезик ( редовен и паралелен курс)/ 16:00 Производствена практика (редовен курс)

Четвъртък, 9.09 –   9:00  Апологетика (редовен и паралелен курс), Агиология (редовен курс)/ 10:00 История и цивилизация (редовен курс)/  13:00 Катехизис и богослужение / 13:00 Гражданско образование

Петък, 10.09 – 9 :00 Стар Завет (редовен и паралелен курс)/ 10:00 Българска църковна история (паралелен курс)

Събота, 11.09 – 9:00 Литургика (редовен и паралелен курс)/ 10:00 Пастирско богословие (паралелен курс), Руски език / 11:00 Нов Завет (редовен и парален курс)/ 12:00 Източноцърковно пеене, Хорово пеене (паралелен курс)