Home > Без категория > Главен асистент д-р Силвия Тодорова от УНСС изнесе лекция на семинаристите за интелектуалната собственост

На 30 март т.г. главен асистент д-р Силвия Тодорова от Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС изнесе лекция на семинаристите за видовете интелектуална собственост и патентно право. Учениците от Семинарията се запознаха с историята на патентното право и интелектуалната собственост, както и с дейността на изобретатели като Томас Едисон, Карл Бенц и др. Те научиха за значението на интелектуалната собственост в съвременния свят и как тя може да бъде защитена и ползвана правилно.

Ръководството и учениците на Семинарията изказват своята благодарност на гл. ас. д-р Силвия Тодорова за нейната отзивчивост.