Home > Без категория > ЮЛСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЮЛСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

4.07,ПОНЕДЕЛНИК:
8:30 – Църковнославянски език (VIII, IX,X кл.)
10:00 – Библейски гръцки език(IX, X, XI клас.)
10:00- История (VIII кл.)
11:00 – Руски език (Х кл.)
11:00 – Катехизис и богослужение (VIII кл.)
11:00 – Омилетика (паралел.курс)

5.07, ВТОРНИК:
9:00 История (IX, X кл.)
9:00 Латински език (VIII кл.)
10:00 Стар Завет (Х кл.)
10:00 Библейска история (VIII кл.)
10:30 Производствена практика (X,XI кл.)

6.07, СРЯДА:
9:00 Нов Завет (XI кл.)
9:00 ОЦИ (X, XI кл.)
9:00 Църковно право ( XI кл.)
10:00 БЕЛ (VIII, IX, X,XI кл.)

7.07, ЧЕТВЪРТЪК:
10:00 Физическо възпитание (X кл.)

8.07, ПЕТЪК:
10:00 Литургика (XI кл., паралел.курс)
10:00 Инославни изповедания (парлел.курс)

ВСИЧКИ КОНСПЕКТИ ЗА 8 КЛАС ПО ПРЕДМЕТИ – СВАЛИ ТУК

https://drive.google.com/drive/folders/1P51YUDK3v2W6Q3eStVG6AY892OXLN5Gh?usp=sharing

ВСИЧКИ КОНСПЕКТИ ЗА 9 КЛАС ПО ПРЕДМЕТИ – СВАЛИ  ТУК

https://drive.google.com/drive/folders/1cv4EdWDFFm57O_Oo0uhYelKGkM91wHZW?usp=sharing

ВСИЧКИ КОНСПЕКТИ ЗА 10 КЛАС ПО ПРЕДМЕТИ – СВАЛИ  ТУК

https://drive.google.com/drive/folders/1I9ZFJvfs7es6bD8bnd37SVU15pZqcmQl?usp=sharing

ВСИЧКИ КОНСПЕКТИ ЗА 11 КЛАС ПО ПРЕДМЕТИ – СВАЛИ ТУК

https://drive.google.com/drive/folders/1Cfw87LalU4uYO6VhjOjdFTI9Nr9qH9Os?usp=sharing

ВСИЧКИ КОНСПЕКТИ ЗА 12 КЛАС ПО ПРЕДМЕТИ – СВАЛИ  ТУК

https://drive.google.com/drive/folders/1Cfw87LalU4uYO6VhjOjdFTI9Nr9qH9Os?usp=sharing

ВСИЧКИ КОНСПЕКТИ ЗА I ПАРАЛЕЛЕН КУРС  ПО ПРЕДМЕТИ – СВАЛИ  ТУК

https://drive.google.com/drive/folders/1XJ_M4gIzJ14lPttAm1BWmaHKQZTmjw-k?usp=sharing

ВСИЧКИ КОНСПЕКТИ ЗА II ПАРАЛЕЛЕН КУРС ПО ПРЕДМЕТИ – СВАЛИ ТУК

https://drive.google.com/drive/folders/1vmcIz7o_C5fnYhZuS9eAwb7keuAdk_D5?usp=sharing