Home > новини > Успешен прием в Софийската духовна семинария Св. Йоан Рилски

На 05. 07. 2014 г.  се проведе първият прием  на ученици и курсисти за учебната 2014-2015 година.

След изпитите са приети 18 ученици в VIII (1) клас на семинарията. Кандидатите за петгодишния редовен курс на обучение се явиха на писмен изпит за проверка на езиковата култура и на изпит-проверка на музикалния слух.

За двугодишния паралелен курс кандидатите полагат и допълнителен богословски изпит. От явилите се 8 кандидати 2 отпаднаха, а 6 са приети в двугодишния паралелен курс.

Приемът  в Софийската духовна семинария се осъществява на два пъти. Първият приемен изпит се провежда през месец юли,  а вторият приемен изпит  се провежда през месец септември.

За повече информация относно втория прием, който ще се проведе на 05. 09. 2014 от 11:00 ч. в Семинарията – http://sofia-seminaria.org/

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5)