Home > новини > СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 2016/2017 уч. год.

СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЗА

РЕДОВЕН ПЕТ ГОДИШЕН КУРС И

ЗА ПАРАЛЕЛЕНИЯ ДВУГОДИШЕН КУРС

01.09.2017 г. – 9.00 ч./ ПЕТЪК /

ПРЕДМЕТИ :

ДОГАМАТИКА, НРАВСТВЕНО БОГОСЛОВИЕ,

ИНОСЛАВНИ ИЗПОВЕДАНИЯ – 01.09.2017 г.

За учениците от XI, XII – клас   за курсистите от I  и II паралелен курс

 

04.09.2017 г.   10.00 ч./ ПОНЕДЕЛНИК /

ГРЪЦКИ ЕЗИК  – 

За учениците от VIII, IX, класове.

 

04.09.2017 г.   11.00 ч./ ПОНЕДЕЛНИК /

МАТЕМАТИКА  И ФИЗИКА – 

За учениците от VIII, IX, X класове.

 

04.09.2017 г.   10.00 ч./ ПОНЕДЕЛНИК /

ЛАТИНСКИ ЕЗИК  – 

За учениците от VIII, IX, X класове.

 

05.09.2017 г.   11.00 ч./ ВТОРНИК /

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – 

За учениците от VIII, IX, X и XI класове

 

05.09.2017 г.   12.30 ч./ ВТОРНИК  /

ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК И ЧЕТЕНЕ  – 

За учениците от VIII, IX, X и XI класове