Home > новини > Започна провеждането на вътрешните богословски зрелостни изпити на семинаристите от XII клас

Всяка година завършващият випуск от XII клас полага освен задължителните държавни зрелостни изпити и вътрешни богословски зрелостни изпити по 7 предмета: Свещено Писание на Новия Завет, Омилетика, Литургика, Обща църковна история, Догматика, Апологетика и Източно-църковно пеене. Тази година богословските изпити се провеждат от 2 до 11 май. Целта на тези изпити от една страна е да бъде припомнено наученото през годините, а от друга, да бъдат проверени знанията на семинаристите преди да продължат образованието си. Богословските матури са с високи изисквания, тъй като конспектите с въпроси включват целия преподаван материал през годините. Всички богословски зрелостни изпити, с изключение на изпита по Омилетика са устни. Писменият изпит по Омилетика се провежда върху избрана и запечатана тема от Негово Светейшество българския патриарх Неофит, която се разкрива в деня на изпита. Тази година темата, по която трябваше да пишат зрелостниците бе: „Слово за Томина Неделя“. Резултатите от вътрешните богословски зрелостни изпити на семинаристите от XII клас ще бъдат обявени няколко часа след съответната  матурата на училищното табло.