Home > Без категория > БОГОСЛУЖЕНИЯТА ПРЕЗ ВЕЛИКДЕНСКАТА ВАКАНЦИЯ
20.04.19 г. ЛАЗАРОВА СЪБОТА 8:00 – Утрена и Литургия 17:00 – Вечерня
21.04. 19 г. ЦВЕТНИЦА 8:00 – Утрена и Литургия
22.04. 19 г В. ПОНЕДЕЛНИК 19:00 – Последование на Жениха
23.04. 19 г В. ВТОРНИК 8:00 – Преждеосевещена литургия 19:00 – Последование на Жениха
25.04. 19 г В. ЧЕТВЪРТЪК 7:30  – Утрена, Маслосвет и Литургия 18:30 – Последование на 12-те Ев.
26.04. 19 г В. ПЕТЪК 8:30 – Вечерня 18:00 – Опело Христово
27.04. 19 г В. СЪБОТА 8:00 – Литургия 23:00 – Начало на Пасхално богослужение
28.04. 19 г НЕДЕЛЯ  (ПАСХА) 10:00 – Второ Възкресение
29.04. 19 г СВЕТ. ПОНЕДЕЛНИК 9:00 – Утрена и Литургия
03.04. 19 г СВЕТ. ПЕТЪК 8:00 – Утрена и Литургия
04.04. 19 г СЪБОТА 18:00 – Вечерня
05.04. 19 г НЕДЕЛЯ  (ТОМИНА) 8:00 – Утрена и Литургия