Home > 2013 > януари

СЛОВО ЗА СЪБОР НА СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

СЛОВО ЗА СЪБОР НА СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ И ПРЕДТЕЧА ГОСПОДЕН   „Той рече: „аз съм глас на викащия в пустинята; оправете пътя Господен““ Йоан 1:23 „…и ще се яви славата Господня, и всяка плът ще види (спасението Божие);“ (Исаия...