Home > 2013 > април

Награждаване в Софийска духовна семинария

В актовата зала на Софийска духовна семинария се проведе награждаването на учениците, отличени на първи етап на ХII Национален конкурс „Бог е любов“.Награждаването бе извършено от г-жа Ваня Кастрева началник на регионалния инспекторат по образованието София – град

Църквата и монашеството

Християнството при самото си възникване и разпространение представлява общност от вярващи обединени в нов социален ред имащи за задача да предадат на света Благата вест. Първите християни са тясно свързани един с друг в единство, което не допуска никакви...

Семинарията и СГСАГ „Христо Ботев“ – заедно за поддръжка на парка

Ученици от 11e клас на Софийска гимназия по строителство архитектура и геодезия „Христо Ботев”, обучаващи се в профил „Парково строителство и озеленяване”, проведоха своята производствена практика в двора на Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски”. Групата млади озеленители, под...