Home > Events > РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА за VIII, IX, X, XI и XII клас на 13 септември от 14:00 ч.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 13 септември 2019 г. за родителите на VIII, IX, X, XI и XII класове Ръководството на Семинарията призовава всеки родител, който няма възможност да дойде или да уведоми класния ръководител и да избере ден и час...

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА на VIII, IX, X, XI клас – 27 май 2019 г.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 27 май 2019 г. за родителите на VIII, IX, X, XI класове Ръководството на Семинарията призовава всеки родител, който няма възможност да дойде или да уведоми класния ръководител и да избере ден и час за среща...

Срочна родителска среща на 05.02.2019 г. за всички класове

Родителска среща за м. февруари 2019 г. за родителите на VIII, IX, X, XI, XII  клас от 14:30 ч. на 05 февруари 2019 г. (вторник) Ръководството на семинарията призовава всеки родител, който няма възможност да дойде или да уведоми...

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА VIII клас от 14:30 ч. на 13 февруари 2018 г. (Събота)

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 13 февруари 2018 г. за родителите на VIII клас от 14:30 ч. на 13 февруари 2018 г. (Събота) Ръководството на семинарията призовава всеки родител, който няма възможност да дойде или да уведоми класния ръководител и да...