Home > Преподаватели > Валентин Маринов Насковски – Свещено Писание на Стария Завет
Валентин Маринов Насковски – Свещено Писание на Стария Завет

преподавател по Свещеното Писание на Стария Завет и Българска църковна история