Home > Преподаватели > Даниела Горанова – Биология и Химия
Даниела Горанова – Биология и Химия

Даниела Каменова Горанова – Дългогодишен преподавател по Биология и здравно образование; Химия и околна среда