Home > Преподаватели > дякон Слави Спасов – църковно деловодство 
дякон Слави Спасов – църковно деловодство 

дякон Слави Спасов – преподавател по църковно деловодство

През  2013 г. завършва бакалавърска степен в Богословски факултет при СУ, а на следващата година защитава магистърски тезис  на тема „Обучението по религия като фактор за намаляване на агресията в общообразователното училище“ с пълен отличен. Награден е от заместник-ректорът на СУ доц. Милена Стефанова със златна значка.

През 2020 г. защитава магистърска теза в УНСС, специалност: „Счетоводство и контрол“ През 2021 г. завършва СДК във факултета по Математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“ с квалификация „Учител по информационни технологии“.

Владее свободно  английски език –

C1 Advanced