Home > Преподаватели > д-р Калин Кирилов – Музика и Източноцърковно пеене
д-р Калин Кирилов – Музика и Източноцърковно пеене

Роден в гр. Видин през 1974 г. Завършва средното си образавание в Средно музикално училище “Филип Кутев” гр. Котел. Продължава вишето си образование в АМТИ гр. Пловдив с квалификационна степен “бакалавър”. Завършва Богословски факлутет към СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Теология , степен “Бакалавър”.
Завършва ФНПП към СУ със спецелност “Музика” в МГ “Музикална педагогика – вокална”. Завършна Националата музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” с образователно квалификационна степен “Магистър” със специалност “Хорово дирижиране”.
Професионални квалификации:
Учител по музика по срециалност “Педагогика на обучението по музика”. Магистър – педагог по музикална педагогика – вокална
Едногодишна специализаци по класическо пеене в класа на проф. Асен Селимски