Home > Преподаватели > ПРЕПОДАВАТЕЛИ > Никола Михайлов – възпитател
Никола Михайлов – възпитател

Никола Михайлов – възпитател.
Бакалавър по богословие и магистър по компютърна лингвистика. Женен с един син.