Home > Преподаватели > Поля Кацарска – информационни технологии
Поля Кацарска – информационни технологии

Поля Миткова Кацарска – преподавател по информационни технологии