Home > Преподаватели > свещ. Козма Поповски – Литургика и Пастирско богословие
свещ. Козма Поповски – Литургика и Пастирско богословие

2001 – 2003 – Паралелен курс – Софийска духовна семинария „Св.
Йоан Рилски”.

2003 – 2007 – Бакалавър – Теология, Богословски факултет, СУ „Св.
Климент Охридски”.

2007 – 2010 – Магистър – Българска филология, ФСлФ, СУ „Св.
Климент Охридски”.

Програма: Старобългаристика. 2007 – 2010 – Магистър – Българска филология, ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски”. Програма: Старобългаристика. 09.2012- … Докторант – Кирило-Методиевски научен център към БАН
Спец.: Старобългарска литература.