Home > Преподаватели > Симеон Благоев – История и цивилизации, апологетика
Симеон Благоев – История и цивилизации, апологетика

Симеон Благоев – преподавател по история и цивилизация, апологетика и агиология.

Завършил Теология в СУ „Св. Климент Охридски” през 2006 г. с ОКС „бакалавър”. От 2006 до 2010 г. се обучава в историческия факултет на СУ, където завършва с ОКС „магистър”. Преподавател по  „История и цивилизация” през учебната 2010/ 2011 г. в 39 СОУ и „ Религия” от 2010 до 2014 г. в НПГПФ.  Работи в Софийска духовна семинария от 2011 г. Базов учител