Home > Events > ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ > ДАТИ ЗА ЮЛСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 8-12, I и II Пар. курс
30 юни, 2021
0:00

ЮЛСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

Редовен курс/ паралелен курс/ самост.форма

Понеделник, 5.079:00  Догматика (редовен и паралелен курс) / Нравствено богословие (редовен и паралелен курс)/ Инославни изповедания (редовен и паралелен курс) / 10:00 Английски език (редовен курс) / 11:00 Източноцърковно пеене и типик (редовен курс) / Латински език, Библейски гръцки език (редовен и паралелен курс)/ 12:00 Обща църковна история (редовен курс)/ Църковно право (редовен курс)

 Вторник, 6.079:00 Математика/ 10:00 Български език/  Пастирско богословие (редовен курс) / 11:00  Катехизис и богослужение (редовен курс), Омилетика (редовен и паралелен курс), Църковно право (паралел.курс) Църковнославянски език ( редовен и паралелен курс)/ 12:00 Производствена практика (редовен курс)

 Сряда, 7.07 –   9:00  Апологетика (редовен и паралелен курс), Агиология (редовен курс)/ 10:00 История и цивилизация (редовен курс)/  11:00 Катехизис и богослужение / 13:00 Гражданско образование

Четвъртък, 8.0710:00 Физическо възпитание/ 11:00 Стар Завет (редовен и паралелен курс)/ 12:00 Българска църковна история (паралелен курс)

 Петък, 9.07 – 9:00 Литургика (редовен и паралелен курс)/ 10:00 Пастирско богословие (паралелен курс), Руски език / 11:00 Нов Завет (редовен и парален курс)/ 12:00 Източноцърковно пеене, Хорово пеене (паралелен курс)