Home > Events > ПС за19.09.2018 г. от 14:15 ч.
17 септември, 2018
0:00

Уважаеми колеги,

На 19.09.2018 г. от 14:15 ще се проведе заседание на ПС за началото на учебната 2018 /2019 г.