Home > Без категория > Софийската семинария бе представена на българската диаспора, живееща в Република Албания

На 16 февруари тази година Софийската духовна семинария бе представена на образователния форум в гр. Корча, Албания,  организиран от Министерството на образованието и науката за набиране на студенти. На срещата присъстваха представители на различни университети от Република България. Семинарията бе представена от секретаря дякон Слави Спасов и г-н Ервис Талюри, докторант в УНСС и бивш възпитаник на Софийската духовна семинария. Те разказаха за обучението, възможностите и съвременните условия, които предлага училището на обучаващите се. Припомниха, че през последните петнадесет години около двадесет души, етнически българи от Албания, са завършили средното си духовно образование в Семинарията и са продължили своето обучение и живот в България. Сред тях има докторанти, юристи, икономисти, компютърни специлисти, църковни певци и др. 

За хората от българската диаспора в Албания беше интересно да научат за възможностите,  децата им да се обучават в духовното училище, както и да получат средно държавно образование в България.