Home > Без категория > Учебно разписание за дистанционно обучение от 23.03.20 до 13.04.20 г. (обновена)

Програма (седмично разписание) на онлайн дежурства за дистанционен учебен процес.

Дежурствата на учителите ще бъдат всеки ден от понеделник до събота от 9:00 до 13:00 часа по следния график:

ПОНЕДЕЛНИК :  VIII кл. 9:00- 9:45  Г.Георгиев   10:00-10:45 М.Иванова   11:00-11:45 С.Благоев   12:00-12:45 свещ.К. ДидовIX кл.    9:00- 9:45 о.К. Дидов 10:00-10:45 Г.Георгиев   11:00-11:45 М.Иванова    12:00-12:45 Д.ПоповX кл.     9:00- 9:45 С.Благоев   10:00-10:45 М.Димова   11:00-11:45 Г.Георгиев    12:00-12:45 М.ИвановаXI кл.   9:00- 9:45 М.Иванова   10:00-10:45 С.Благоев  11:00-11:45 йером.Мелетий     12:00-12:45 Г.ГеоргиевXII кл.  9:00- 9:45  10:00-10:45 йером.Мелетий  11:00-11:45  Д.Алексиев   12:00-12:45С.Благоев
ВТОРНИК:
VIII кл. 9:00- 9:45  М.Иванова   10:00-10:45 Д. Каменова  11:00-11:45 свещ.К. Дидов 12:00-12:45 Т.БожковаIX кл.    9:00- 9:45 о.К. Дидов 10:00-10:45 М.Иванова   11:00-11:45 Д.Каменова   12:00-12:45 М.ДимоваX кл.     9:00- 9:45 Г.Георгиев 10:00-10:45 Т.Божкова   11:00-11:45  М.Иванова   12:00-12:45 Д.КаменоваXI кл.   9:00- 9:45 Д.Алексиев   10:00-10:45 Г.Георгиев 11:00-11:45 Т.Божкова     12:00-12:45 Д.ПоповXII кл.  9:00- 9:45 И.Янчев    10:00-10:45 Д.Попов  11:00-11:45  Г.Георгиев   12:00-12:45 дякон Слави
СРЯДА:
VIII кл. 9:00- 9:45 архим.Пахомий  10:00-10:45 Г.Георгиев   11:00-11:45 М.Димова     12:00-12:45 Д.КаменоваIX кл.    9:00- 9:45 С.Благоев           10:00-10:45 М.Димова    11:00-11:45 Д.Каменова    12:00-12:45 С.СидеровX кл.     9:00- 9:45 Д.Каменова        10:00-10:45 –                    11:00-11:45 Т.Божкова       12:00-12:45 -XI кл.   9:00- 9:45 Т.Божкова        10:00-10:45 Д.Алексиев    11:00-11:45 С.Благоев      12:00-12:45 Г.ГеоргиевXII кл.  9:00- 9:45  –                        10:00-10:45 Т. Божкова     11:00-11:45 Г.Георгиев      12:00-12:45Д.Алексиев

ЧЕТВЪРТЪК:
VIII кл. 9:00- 9:45  Г.Георгиев   10:00-10:45 М.Иванова  11:00-11:45 С.Сидеров   12:00-12:45 В.НасковскиIX кл.    9:00- 9:45 М.Иванова 10:00-10:45 С.Сидеров   11:00-11:45 Г.Георгиев    12:00-12:45 И.ЯнчевX кл.     9:00- 9:45 С.Сидеров   10:00-10:45 М.Иванова 11:00-11:45 В.Насковски    12:00-12:45 Д.ПоповXI кл.   9:00- 9:45 Д.Алексиев   10:00-10:45 И.Янчев  11:00-11:45 Л.Игнатов     12:00-12:45 свещ.Козма 13:00- 13:45 Д.ПоповXII кл.  9:00- 9:45 И.Янчев  10:00-10:45 свещ.Козма  11:00-11:45  Д.Алексиев   12:00-12:45Л.Игнатов13:00- 13:45 В.Насковски

ПЕТЪК:
VIII кл. 9:00- 9:45  Т.Божкова   10:00-10:45 М.Иванова    11:00-11:45 М.Димова     12:00-12:45 С.БлагоевIX кл.    9:00- 9:45 С.Благоев 10:00-10:45 В.Насковски    11:00-11:45 С.Сидеров   12:00-12:45 Т.Божкова13:00-13:45 Т.БожковаX кл.     9:00- 9:45 М.Димова   10:00-10:45 С.Благоев    11:00-11:45 С.Благоев     12:00-12:45 Л.ИгнатовXI кл.   9:00- 9:45 М.Иванова   10:00-10:45 М.Димова    11:00-11:45  Т.Божкова    12:00-12:45 К.БойчинXII кл.  9:00- 9:45 Л.Игнатов 10:00-10:45 йером.Мелетий  11:00-11:45 Д.Попов12:00-12:45свещ.Г.Николачков

СЪБОТА:
VIII кл. 9:00- 9:45  С.Станчева   10:00-10:45 Д.Попов   IX кл.     10:00-10:45 С.Станчева   11:00-11:45 Д.Попов    X кл.      11:00-11:45 С.СтанчеваXI кл.   12:00-12:45 С.СтанчеваXII кл.  13:00-13:45 С.Станчева


йеромонах Мелетий (Спасов)Софийска Духовна Семинария „Св. Йоан Рилски“

Всеки ученик може да се свърже в посоченото време с дежурния преподавател. Преподавателите ще бъдат достъпни през платформата shkolo.bg или чрез имейл. Те ще изпращат материали, задачи, домашни работи, проекти и друга информация. В определени дни и часове учениците ще бъдат канени във виртуални класни стаи чрез видеоурок в реално време през платформата zoom.us.Учениците ще влизат в изпратения от преподавателя линк (връзка) и ще участват на живо от телефон, компютър или друго електронно устройство.