Home > Без категория > Учебно разписание за дистанционно обучение от 29.03.20 до 13.04.20 г. (обновенo)

ПОНЕДЕЛНИК :  

VIII кл. 9:00- 9:45  Г.Георгиев   10:00-10:45 М.Иванова   11:00-11:45 С.Благоев   12:00-12:45 свещ.К. Дидов

IX кл.    9:00- 9:45 о.К. Дидов 10:00-10:45 Г.Георгиев   11:00-11:45 М.Иванова    12:00-12:45 Д.Попов

X кл.     9:00- 9:45 С.Благоев   10:00-10:45 М.Димова   11:00-11:45 Г.Георгиев    12:00-12:45 М.Иванова

XI кл.   9:00- 9:45 М.Иванова   10:00-10:45 С.Благоев  11:00-11:45 йером.Мелетий     12:00-12:45 Г.Георгиев

XII кл.  9:00- 9:45  10:00-10:45 йером.Мелетий  11:00-11:45  Д.Алексиев   12:00-12:45С.Благоев
ВТОРНИК:
VIII кл. 9:00- 9:45  М.Иванова   10:00-10:45 Д. Каменова  11:00-11:45 свещ.К. Дидов 12:00-12:45 Т.Божкова

IX кл.    9:00- 9:45 о.К. Дидов 10:00-10:45 М.Иванова   11:00-11:45 Д.Каменова   12:00-12:45 М.Димова

X кл.     9:00- 9:45 Г.Георгиев 10:00-10:45 Т.Божкова   11:00-11:45  М.Иванова   12:00-12:45 Д.Каменова

XI кл.   9:00- 9:45 Д.Алексиев   10:00-10:45 Г.Георгиев 11:00-11:45 Т.Божкова     12:00-12:45 Д.Попов

XII кл.  9:00- 9:45 И.Янчев    10:00-10:45 Д.Попов  11:00-11:45  Г.Георгиев   12:00-12:45 дякон Слави
СРЯДА:
VIII кл. 9:00- 9:45 архим.Пахомий  10:00-10:45 Г.Георгиев   11:00-11:45 М.Димова     12:00-12:45 Д.Каменова

IX кл.    9:00- 9:45 С.Благоев           10:00-10:45 М.Димова    11:00-11:45 Д.Каменова    12:00-12:45 С.Сидеров

X кл.     9:00- 9:45 Д.Каменова        10:00-10:45 –                    11:00-11:45 Т.Божкова       12:00-12:45 –

XI кл.   9:00- 9:45 Т.Божкова        10:00-10:45 Д.Алексиев    11:00-11:45 С.Благоев      12:00-12:45 Г.Георгиев

XII кл.  9:00- 9:45  –                        10:00-10:45 Т. Божкова     11:00-11:45 Г.Георгиев      12:00-12:45Д.Алексиев

ЧЕТВЪРТЪК:
VIII кл. 9:00- 9:45  Г.Георгиев   10:00-10:45 М.Иванова  11:00-11:45 С.Сидеров   12:00-12:45 В.Насковски

IX кл.    9:00- 9:45 М.Иванова 10:00-10:45 С.Сидеров   11:00-11:45 Г.Георгиев    12:00-12:45 И.Янчев

X кл.     9:00- 9:45 С.Сидеров 10:00-10:45 В.Насковски 11:00-11:45 М.Иванова    12:00-12:45 Д.Попов

XI кл.   9:00- 9:45 Д.Алексиев  10:00-10:45 И.Янчев  11:00-11:45 Л.Игнатов     12:00-12:45 свещ.Козма 13:00- 13:45 Д.Попов

XII кл.  9:00- 9:45 И.Янчев  10:00-10:45 свещ.Козма  11:00-11:45  Д.Алексиев   12:00-12:45Л.Игнатов13:00- 13:45 В.Насковски

ПЕТЪК:
VIII кл. 9:00- 9:45  Т.Божкова   10:00-10:45 М.Иванова    11:00-11:45 М.Димова     12:00-12:45 С.Благоев

IX кл.    9:00- 9:45 С.Благоев 10:00-10:45 В.Насковски    11:00-11:45 С.Сидеров   12:00-12:45 Т.Божкова13:00-13:45 Т.Божкова

X кл.     9:00- 9:45 М.Димова   10:00-10:45 С.Благоев    11:00-11:45 С.Благоев     12:00-12:45 Л.Игнатов

XI кл.   9:00- 9:45 М.Иванова   10:00-10:45 М.Димова    11:00-11:45  Т.Божкова    12:00-12:45 К.Бойчин

XII кл.  9:00- 9:45 Л.Игнатов 10:00-10:45 йером.Мелетий  11:00-11:45 Д.Попов12:00-12:45свещ.Г.Николачков

СЪБОТА:
VIII кл. 9:00- 9:45  С.Станчева   10:00-10:45 Д.Попов   

IX кл.     10:00-10:45 С.Станчева   11:00-11:45 Д.Попов   

  X кл.      11:00-11:45 С.Станчева

XI кл.   12:00-12:45 С.Станчева

XII кл.  13:00-13:45 С.Станчева